• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hướng Dẫn Tạo Nhân Vật

Cẩm nang> Hướng Dẫn


Bước 1

Đăng nhập tài khoản vào game.

Bước 2

Chọn server.


Bước 3

Chọn Châu Phủ.

Bước 4

Nhập tên - Có thể sử dụng tính năng tên ngẫu nhiên để đặt nhanh.

Bước 5

Sau khi tạo xong, bắt đầu vào game.