• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hướng dẫn nhập Code

Cẩm nang> Hướng Dẫn


Bước 1

Nhấp chọn biểu tượng Giúp Đỡ trong Giao diện Thao tác chung.

Reign of Warlords

Bước 2:

Trong Giao diện Giúp đỡ chọn mục Đổi quà.

Row

Bước 3:

Trong Giao diện Đổi quà nhập code quà.

Row

Bước 4:

Vào kiểm tra Thư để nhận quà từ code tương ứng.