• vn
 • en
 • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đồng Minh

Cẩm nang> Tính Năng


Giới thiệu

Từ ngàn xưa, loạn thế xuất anh hùng. Quần hùng hội tụ tung hoành ngang dọc. Trong <Reign of Warlords>, người chơi liên thủ với nhau xây dưng hế thống đồng minh, trong một nhóm có thể hỗ trợ công và thủ và cùng nhau nhận lợi ích.

Gia nhập Đồng Minh

 • Người chơi có thể vào đồng minh đã có, trở thành thành viên của đồng minh hoặc tự lập mới đồng minh.
 • Giai đoạn đầu, chúa công nên chọn đồng minh hoặc thế lực tương đối gần với mình để kịp thời tiếp viện và cùng nhau phát triển.
 • Cách gia nhập Đồng Minh: Nhấn vào mũi tên bên cạnh phải giao diện chính, mở “Đồng Minh” có thể kiểm tra được thông tin hiện tại của Đồng Minh, bao gồm: Minh chủ, cấp Đồng Minh, số lượng Đồng Minh,...

 • Nhấn vào nút “Cống hiến” để cống hiến tài nguyên cho Đồng minh. Có thể thay đổi số lượng cống hiến. Cống hiến càng nhiều, cấp của đồng minh càng cao cũng sẽ khiến cho thành viên đồng minh cung cấp càng nhiều tài nguyên.

 • Nhấn nút “Thành viên” bên phải để xem thông tin thành viên đồng minh. Bao gồm: điểm cống hiến của thành viên, thuộc châu nào và tọa độ nào.
 • Nhấn nút “Thế lực Đồng Minh” ở bên phải để xem Nha Môn Đồng minh, bao gồm: thành trì đồng minh và thuộc hạ.
 • Chiến báo Đồng minh” hiển thị thông tin chiến tranh của thành viên đồng minh. Ở đây người chơi có thể biết rõ thành viên đang tiến hành tranh đấu, bao gồm: mở rộng quá trình tấn công hoặc đang bị công kích và trong trạng thái phòng ngự. Thông qua việc hiểu tình hình đồng minh có thể đưa ra sách lược cho bản thân.
 • Nhật ký đồng minh” hiển thị toàn bộ lịch sử của đồng minh. Thành viên gia nhập hoặc rời bỏ đều hiển thị ở đây.
 • Chọn “Quản lý”, minh chủ đồng minh có thể tiến hành các thao tác: bổ nhiệm quan xử lý đăng ký, kích hoạt thành viên… thành viên đồng minh có thể tiến hành thao tác rời khỏi đồng minh.

Tác dụng Đồng Minh

Do bản đồ cực lớn nên một mình không có hiệu suất cao, thành viên đồng minh sẽ cùng nhau ra trận, vào đồng minh là chiến lược quan trọng đối với người chơi.

  • Tăng tài nguyên: Cấp đồng minh càng cao tăng càng nhiều.
  • Sau khi vào đồng minh mới được chiếm Thành Thủ Quân cấp 3 trở lên, nhận hiệu quả tăng của Thành Thủ Quân.
  • Sau khi vào đồng minh, khi PVP mới có thể khiến người chơi địch thất thủ.
  • Thành viên có thể cùng chia sẻ chiến báo.
  • Có kênh chat riêng của đồng minh.