• vn
  • en
  • thai

ข้อมูลเบื้องต้น

Secret Trick> Tips


ข้อมูลเบื้องต้น

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่ออิทธิพล

ชื่อผู้เล่น

ค่าอิทธิพลส่วนตัว

ค่าอิทธิพลส่วนตัวมีผลจากดินแดนที่ยึด, การสร้างเมืองย่อย และป้อมปราการของผู้เล่น ค่าอิทธิพลที่สูงขึ้นก็หมายถึงอันดับจะสูงขึ้นเช่นกัน

พื้นที่ครอบครอง

ที่ดินที่ยึดได้จะไม่สามารถยึดได้เกินที่กำหนด ค่าอิทธิพลเยอะขึ้นจึงจะสามารถมีพื้นที่ครอบครองได้มากขึ้น

ชื่อเสียง

คะแนนชื่อเสียงจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ แต่คุณก็สามารถทำภารกิจเพื่อรับค่าชื่อเสียงได้เช่นกัน

ทรัพยากร

ทรัพยากรสามารถเพิ่มได้จากการผลิตรายชั่วโมง จากสิ่งก่อสร้างในเมือง เควส และระบบแสดงฝีมือ ทรัพยากรสามารถใช้สำหรับการก่อสร้างเมืองและรับสมัครทหาร

ปริมาณการผลิตทรัพยากร

ทรัพยากรที่จำเป็นจะได้รับเป็นรายชั่วโมง คุณสามารถตีบวกที่ผลืตทรัพยากรด้วยการครอบครองที่ดินมากขึ้นเพื่อเพิ่มสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับเมือง

เหรียญ

คุณสามารถได้รับเงินรายวันจากการบังคับเก็บภาษี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการรับสมัครแม่ทัพ, เปลี่ยนเป็น x1 EXP คัมภีร์ และเพิ่มรายการสร้างชั่วคราว

ยันต์หยก

ได้รับจากการเติมเงิน สามารถใช้ในการรับสมัครแม่ทัพระดับสูง, เปลี่ยนเป็น x2 EXP คัมภีร์ และทำให้รายการก่อสร้างเสร็จทันที