• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Kiến Trúc

Cẩm nang> Tính Năng


Xây kiến trúc là cách cơ bản để phát triển thế lực người chơi, thông qua xây kiến trúc có thể tăng cường độ bền, tăng sản lượng tài nguyên, tăng cường thực lực đội quân.

Tên Kiến Trúc

Quy thuộc

Giới thiệu

Đô Phủ

Thành chính

Có thể tăng thu thuế và độ bền tối đa của Thành, khi cấp tăng, Thành chính có thể mở xây nhiều kiến trúc hơn, sau khi tăng đến cấp 3 có thể mở rộng Thành chính.

Võ Đài

Thành chính/Thành phụ

Giúp thành có thể thiết lập đội quân, cấp càng cao, đội quân có thể thiết lập càng nhiều, giới hạn là 5 đội. Khi tăng đến cấp 3 và cấp 5 có thể tăng thêm 1 đội chiêu binh.

Tật Phong Doanh

Thành chính/Thành phụ

Tăng tốc độ quân của thành.

Thiết Bích Doanh

Thành chính/Thành phụ

Tăng phòng thủ quân của thành.

Chiêu Binh Sở

Thành chính/Thành phụ

Mở Chiêu binh, rút ngắn thời gian chiêu binh.

Quân Cơ Doanh

Thành chính/Thành phụ

Tăng mưu lược quân của thành.

Thượng Võ Doanh

Thành chính/Thành phụ

Tăng tấn công quân của thành.

Dân Cư

Thành chính/Thành phụ

Mở Thu thuế, tăng Xu nhận được từ thu thuế.

Kho

Thành chính/Thành phụ

Tăng giới hạn sản lượng tài nguyên.

Trại Gỗ

Thành chính/Thành phụ

Tăng sản lượng Gỗ.

Lò Rèn

Thành chính/Thành phụ

Tăng sản lượng Sắt.

Xưởng Xay

Thành chính/Thành phụ

Tăng sản lượng Lúa.

Mỏ Đá

Thành chính/Thành phụ

Tăng sản lượng Đá.

Sảnh Thống Soái

Thành chính/Thành phụ

Có thể thiết lập tiền phong, tăng số đội thiết lập tiền phong trong thành.

Hán Đài

Thành chính/Thành phụ

Mở Phe Hán tăng, hiệu quả phe tăng.

Ngụy Đài

Thành chính/Thành phụ

Mở Phe Ngụy tăng, hiệu quả phe tăng.

Thục Đài

Thành chính/Thành phụ

Mở Phe Thục tăng, hiệu quả phe tăng.

Ngô Đài

Thành chính/Thành phụ

Mở Phe Ngô tăng, hiệu quả phe tăng.

Hùng Đài

Thành chính/Thành phụ

Mở Phe Hùng tăng, hiệu quả Phe tăng.

Dự Bị Sở

Thành chính/Thành phụ

Tăng dự bị tối đa và giảm thời gian hồi quân dự bị.

Trại Lính

Thành chính/Thành phụ

Tăng giới hạn lính mang theo của Tướng.

Phong Thiện Đài

Thành chính/Thành phụ

Tăng giới hạn điểm COST của đội quân, tăng thêm 1 lần mở rộng.

Tường thành

Thành chính/Thành phụ

Tăng độ bền của thành.

Chợ

Thành chính/Thành phụ

Có thể giao dịch tài nguyên, tăng tỉ lệ đổi khi giao dịch.

Cảnh Giới Sở

Thành chính/Thành phụ

Thành có thể có Thủ Quân đóng trú, tăng cấp và lính của Thủ Quân.

Phong Hỏa Đài

Thành chính/Thành phụ

Tăng thời gian cảnh báo, có thể nhanh chóng phát hiện đội quân địch.

Võ Thần Tượng

Thành chính/Thành phụ

Giảm sát thương khi bị tấn công của đội chờ lệnh và đội đóng giữ, phe bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Sa Bàn Đồ

Thành chính/Thành phụ

Giảm sát thương khi bị tấn công mưu lược của đội chờ lệnh và đội đóng giữ, phe bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Xã Tắc Đàn

Thành chính/Thành phụ

Tăng danh vọng tối đa, tăng thêm 1 lần mở rộng.

Tiền Trang

Thành chính/Thành phụ

Thành phụ xây trên Đất cấp 6 mới có kiến trúc này. Tăng Xu nhận từ thu thuế.

Kỹ Công Sở

Thành chính/Thành phụ

Thành phụ xây trên Đất cấp 7 mới có kiến trúc này. Tăng Xu nhận từ thu thuế.

Tháp Lâu

Thành chính/Thành phụ

Thành phụ xây trên Đất cấp 8 mới có kiến trúc này. Tăng phạm vi tầm nhìn của Thành.

Tửu Quán

Thành chính/Thành phụ

Thành phụ xây trên Đất cấp 9 mới có kiến trúc này. Tăng tốc độ hồi phục thể lực tướng của Thành.

Đốc Phủ

Thành phụ

Tăng thu thuế và độ bền tối đa của Thành, khi cấp tăng, Thành phụ sẽ mở xây càng nhiều kiến trúc, sau khi tăng đến cấp 3 có thể mở rộng Thành phụ.

Thành Lũy

Cứ điểm

Cứ điểm mới có kiến trúc này. Tăng số đội chờ lệnh của cứ điểm.