• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thao Tác Trong Bản Đồ Lớn

Cẩm nang> Tính Năng


Bản đồ lớn là nơi diễn ra phần lớn các nội dung trong trò chơi, là cơ sở để xây thành, cứ điểm và hành động của đội quân.

Thao tácHình ảnhMô tả chi tiết

Ra trận

Có thể cho một đội quân ra trận chiếm lĩnh phần Đất chưa bị chiếm kế bên lãnh địa của mình. Sau khi đến nơi, đội quân sẽ chiến đấu với Thủ Quân của vùng Đất đó, nếu thắng sẽ được Đất khi số lãnh địa chưa đầy, nếu thua sẽ không thể chiếm Đất.

Càn quét

  • Có thể cho một đội quân ra trận càn quét Lãnh Địa của mình. Sau khi đến nơi, đội quân sẽ chiến đấu với Thủ Quân của lãnh địa đó, nếu thắng sẽ nhận thưởng tài nguyên, thua sẽ không được thưởng đồng thời phần Đất sở hữu sẽ không thay đổi. Thường dùng để tăng cấp của Tướng.
  • Nếu càn quét trong lãnh địa có Tặc Binh thì sẽ phải chiến đấu với Tặc Binh. Nếu càn quét lãnh địa có Thẻ Tướng/Sách EXP thì sẽ không chiến đấu.

Hủy Lãnh Địa

Có thể hủy bất kỳ lãnh địa không xây Thành Phụ hoặc Cứ Điểm. Cần 1 thời gian để hủy lãnh địa, khi hết thời gian Lãnh Địa sẽ trở thành Đất chưa chiếm.

Rút lui

Đội quân sau 3 phút được phái đi sẽ rút về nơi xuất phát.

Đóng giữ

Có thể chọn một đội quân để đóng giữ Lãnh Địa/Thành Phụ/Cứ Điểm của bản thân, đội bạn hoặc của thuộc hạ. Phạm vi đóng giữ là nơi cần đến và 8 ô Đất liền kề của đội mình và đội bạn. Khi Đất trong phạm vi đóng giữ bị tấn công, đội quân đóng giữ sẽ chủ động xuất chiến.

Xây Thành Phụ

Sau khi chiếm 9 ô Đất trong bản đồ lớn có thể xây Thành Phụ.

Có thể xây các loại kiến trúc trong Thành Phụ.

Xây Cứ Điểm

Có thể xây Cứ Điểm trên 1 ô Đất đã chiếm.

Đồn Điền

Có thể chọn một đội quân để tiến hành đồn điền trên lãnh địa của mình, qua một thời gian có thể nhận thu lợi tài nguyên từ lãnh địa này và lãnh địa liền kề với lãnh địa của mình.

Luyện binh

Có thể chọn một đội quân để tiến hành luyện binh trên lãnh địa của mình, sau một thời gian Tướng được phái đi có thể nhận thu lợi EXP.