• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Cách Chơi Trên Bản Đồ Lớn

Cẩm nang> Tính Năng


Bản đồ lớn là nơi diễn ra phần lớn các nội dung trong game, là cơ sở để xây thành, cứ điểm và hành động của đội quân.

Trong bản đồ có đủ các loại nguyên tố nhằm đa dạng hóa cách chơi trong game, tận dụng các nguyên tố này 1 cách hợp lý sẽ nhanh chóng mở rộng thế lực.

Tên Nguyên TốHình ảnhMô Tả

Đất

Row

"Đất" có thể sản xuất ra Gỗ, Đá, Sắt, Lúa. Đất cấp càng cao lượng tài nguyên sản xuất ra càng nhiều. Sau khi chiếm Đất, mỗi giờ đều có thể nhận tài nguyên của Đất.

Tài nguyên dùng xây Thành, nuôi dưỡng đội quân, tăng cấp đồng minh.

Hà Lưu

"Hà Lưu" là địa hình ngăn trở trong bản đồ, không thể chiếm lĩnh.

Sơn Mạch

"Sơn Mạch" là địa hình ngăn trở trong bản đồ, không thể chiếm lĩnh.

Thành Chính

Do hệ thống thiết lập khi người chơi được sinh ra, là cơ sở của thế lực người chơi. Có thể xây dựng các loại kến trúc trong Thành Chính.

Bến Tàu

Được thiết lập ở hai bên Hà Lưu, sau khi chiếm Bến Tàu có thể tiếp tục phái đội quân chiếm Đất đối diện Hà Lưu

Ải

 

Giữa các Châu sẽ có Sơn Mạch ngăn cách, nhưng ở các Sơn Mạch này sẽ có các ải, đồng minh, sau khi chiếm ải giữa 2 Châu xong có thể tiếp tục phái đội quân chiếm Đất ở Châu khác.                     

 

 

Thành Phụ

 

Sau khi chiếm 9 ô Đất trong bản đồ thì có thể xây Thành Phụ. Có thể xây các loại kiến trúc trong Thành Phụ nhưng có thể bị kẻ địch phá bỏ.

Cứ Điểm

Có thể xây Cứ điểm trên 1 ô Đất đã chiếm được.

Có thể điều động đội quân đến Cứ Điểm để đội quân chinh chiến ở tiền tuyến, tiết kiệm thời gian hành quân, cho phép 1 đội quân chiêu binh.

Cứ Điểm Tự Do

Cá nhân chiếm lĩnh, có thể điều động đội quân, cho phép 1 đội quân chiêu binh.

Quân Doanh

Cá nhân chiếm lĩnh, có thể điều động đội quân, cho phép 1 đội quân chiêu binh, có thể chiêu Lính Dự Bị.

Nội Thành

 

Nội Thành là 8 ô Đất quanh Thành, dùng để mở rộng Thành

Quân Thủ Thành

Ô Đất ở giữa Thành là khu trung tâm của Thành, chỉ có đồng minh mới chiếm được, sau khi chiếm, toàn đồng minh sẽ nhận thêm nhiều tài nguyên, đồng minh chiếm lần đầu sẽ nhận thưởng Chiếm Lần Đầu.

Thủ Thành Ngoài

Là khu vực ngoài ô Đất ở trung tâm Thành, cá nhân có thể chiếm lĩnh

Tặc Binh

Trong khoảng 11h00, 16h00, 20h00 mỗi ngày sẽ tạo mới Tặc Binh trên phần Đất đã chiếm, phái đội quân càn quét Tặc Binh, nếu chiến thắng sẽ nhận nhiều tài nguyên.

Sách EXP

ROW

- Sẽ tạo mới vào 10h00 mỗi ngày trên phần Đất đã chiếm.

- Đội quân được phái để càn quét lãnh địa này không cần chiến đấu.Sau khi đến nơi cần đến, đội quân sẽ nhận thưởng EXP.

- Cấp Sách EXP chia thành: Trắng < Lục < Lam < Tím < Vàng, cấp càng cao EXP thưởng càng nhiều.

Túi Thẻ Tướng

- Sẽ tạo mới vào 10h00 mỗi ngày trên phần Đất đã chiếm.

- Đội quân được phái để càn quét lãnh địa này không cần chiến đấu. Sau khi đến nơi cần đến, đội quân sẽ nhận  Túi Thẻ Tướng giới hạn.

- Dùng Túi này khi "Chiêu Mộ" có thể miễn phí chiêu mộ Tướng.

Cấp Thẻ Tướng chia thành: Trắng <Lục <Lam <Tím, cấp càng cao xác suất rút được Tướng cấp sao cao càng cao.