• vn
  • en
  • thai

อธิบายการเล่นในแผนที่ใหญ่

Secret Trick> Tips


อธิบายการเล่นในแผนที่ใหญ่

แผนที่เป็นจุดที่จะบอกข้อมูลต่างๆของเกม และบอกตำแหน่งที่จะสร้างเมือง ป้อมปราการและกองพล

แผนที่มีทรัพยากรอยู่มากมาย ซึ่งจะช่วยให้เล่นเกมได้สะดวกสบายมากขึ้น การใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างคุ้มค่าจะทำให้ขยายอาณาเขตได้อย่างรวดเร็ว

ชื่อธาติ

รูปภาพ

อธิบาย

 

 

 

 

ที่ดิน

- “ที่ดิน” สามารถผลิตไม้ หิน แร่เหล็ก ทรัพยากรจากสัตว์ต่างๆ ยิ่งมีที่ดินมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้ทรัพยากรมากขึ้น หลังจากยึดครองที่ดินได้แล้ว ที่ดินจะสามารถผลิตทรัพยากรให้เราเป็นรายชั่วโมง
-
ทรัพยากรใช้สำหรับการสร้างเมือง ฝึกกองพล อัพเกรดระดับความร่วมมือและอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

แม่น้ำ

“แม่น้ำ”เป็นจุดที่เป็นส่วนหนึงของภูมิประเทศ ยึดไม่ได้

 

 

 

 

ภูเขา

“ภูเขา”เป็นจุดที่เป็นส่วนหนึงของภูมิประเทศ ยึดไม่ได้

 

 

 

 

เมืองหลัก

ระบบเซทเอง เป็นจุดแสดงอิทธิพลของผู้เล่น  สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองหลัก

 

 

 

ท่าเรือ

มันตั้งอยู่ที่สองฝั่งของแม่น้ำ คุณจะสามารถส่งกองพลข้ามแม่น้ำไปได้หลังจากทำการยึดก่อนเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

ด่าน

แต่ละแคว้นจะถูกกั้นโดยภูเขา หลังจากได้รับชัยชนะระหว่างสองแคว้น คุณจะสามารถส่งกองพลไปยังแคว้นอื่นๆได้

 

 

                  

 

 

เมืองย่อย

หลังจากยึดครองแผนที่ใหญ่ขนาด 3*3 ช่อง เราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างในเมืองย่อยได้ แต่ศัตรูจะสามารถทำลายได้

 

 

จุดยุทธศาสตร์

สามารถสร้างจุดยุทธศาสตร์บนช่องที่ดินที่ยึดครองได้

สามารถจัดสรรนกองพลไปยังที่จุดยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นทหารกองหน้า จะได้ประยัดเวลาเดนทัพ กองพล1กองสามารถรับสมัครได้

 

 

 

จุดยุทธศาสตร์อิสระ

ยึดครองส่วนตัว สามารถเคลื่อนย้ายจัดวางกองพล กองพล1กองสามารถรับสมัคร

 

 

ค่ายใหญ่

ยึดครองส่วนตัว สามารถเคลื่อนย้ายจัดวางกองพล2กอง 1กองสามารถรับสมัครเพื่อเพิ่มกำลังทหารสำรอง

เขตเมือง

รอบเมืองถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ 8 ช่องซึ่งใช้ในการขยายเมือง

กำแพงเมืองป้องกัน

พื้นที่ตรงกลางคือใจกลางเมือง เฉพาะพันธมิตรยึดครองได้เท่านั้น หลังจากยึดครองสำเร็จทั้งพันธมิตรจะได้รับปริมาณการผลิตทรัพยากรเพิ่ม พันธมิตรยึดครองครั้งแรกจะได้รับรางวัลยึดครองครั้งแรก

ทหารรักษาการณ์นอกเมือง

พื้นที่ด้านนอกเมืองเป็นจุดที่ผู้เล่นทุกคนสามารถยึดครองได้

พลทหารกองโจร

เวลา 11:00, 16:00, 20:00ของทุกๆวันจะเกิดโจรในที่ดินที่ยึดได้ ให้ส่งกองพลออกไปกวาดล้าง จะได้รับทรัพยากรที่สำคัญ

ตำราEXP

 

 

 

                       

- เวลา 10.00 ของทุกๆวัน ตำราEXP จะเกิดในที่ดินที่ยึดได้แล้ว

- กองพลไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้ เพียงแค่เกิดทางไปถึงจุดนั้นจะได้รับรางวัล EXP ค่าประสบการณ์ที่ได้จากหนังสือจะเรียงลำดับดังนี้สีขาว <สีเขียว <สีฟ้า <สีม่วง <สีเหลือง โดยระดับยิ่งสูงค่าประสบการณ์ที่ได้ก็จะยิ่งเยอะ

แพคการ์ดแม่ทัพ

- เวลา 10.00ของทุกๆวันจะเกิดในที่ดินที่ยึดได้แล้ว

- กองพลไม่จำเป็นต้องไปต่อสู้ เพียงแค่เกิดทางไปถึงจุดนั้นจะได้รับแพคการ์ดแม่ทัพแบบจำกัด

- ใช้แพคการ์ดแม่ทัพในการรับสมัครจะได้รับมัครแม่ทัพฟรี

- การ์ดแม่ทัพจะเรียงลำดับดังนี้ สีขาว <สีเขียว <สีฟ้า <สีม่วง โดยระดับยิ่งสูงการ์ดแม่ทัพที่ได้ก็ยิ่งดี