• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Giao Diện Thành Chính

Cẩm nang> Tính Năng


  • [Kiến Trúc]: nhấp mở giao diện để xây hay tăng cấp kiến trúc thành.

  • [Về Bản Đồ Lớn]: nhấp có thể thoát giao diện trong thành, quay về bản đồ lớn.

  • [Hình đại diện Đội Quân]: nhấp mở giao diện để xem chi tiết đội quân, chiêu binh, thiết lập đội quân và đổi.

  • [Xem Thành]: nhấp có thể xem thông tin thành ở giao diện hiện tại.