• vn
 • en
 • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chiến Pháp

Cẩm nang> Tính Năng


Chiến Pháp là phần quan trọng về năng lực chiến đấu của tướng, có ảnh hưởng lớn đến năng lực chiến đấu thực tế của tướng.

Trận chiến khác nhau sẽ có cách phối hợp khác nhau để giành chiến thắng.

Loại Chiến Pháp

Loại

Image

Detail

Chỉ Huy

 

Chiến pháp dùng khi bắt đầu chiến đấu. (Nhưng có tỉ lệ thành công nhất định).

Chủ Động

 

Khi chiến đấu, mỗi đánh thường sẽ có tỷ lệ tạo chiến pháp.

Bị Động

 

Khi chiến đấu, nhất định phát động chiến pháp.

Truy Kích

 

Khi chiến đấu, mỗi khi đánh thường trúng mục tiêu, có cơ hội phát động chiến pháp đánh mục tiêu.

Một số khái niệm

 • Cự ly cho phép: Chiến pháp có cự ly cho phép, chỉ có hiệu quả trong phạm vi cho phép. Trừ truy kích ra, cự ly của các chiến pháp khác không ảnh hưởng gì tầm đánh của tướng.

 • Mục tiêu: Mục tiêu chia làm: 1 đơn vị phe ta, 1 nhóm phe ta, 1 đơn vị phe địch, 1 nhóm phe địch.
 • Hạn chế loại lính: Loại lính chỉ định mới có thể dùng chiến pháp.
 • Tỉ lệ thi triển: Tỉ lệ thi triển chiến pháp.
 • Cấp chiến pháp: Hiệu quả cấp pháp chiến càng cao, cấp pháp chiến tăng thông qua “Cường hóa pháp chiến”.
 • Số chiến pháp có: Người chơi có chiến pháp không được lớn hơn mức tối đa (mặc định 100), khi đạt mức tối đa không thể nhận nghiên cứu chiến pháp mới.
 • Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chiến pháp:

            + Đối với chiến pháp có hiệu quả sát thương và hồi phục, lính càng nhiều chiến pháp thì hiệu quả càng cao.

            + Chiến pháp mưu lược, mưu lược càng cao hiệu quả càng cao.

            + Chiến pháp theo tấn công, tấn công càng cao hiệu quả càng cao (Trong miêu tả chưa nói rõ là chiến pháp theo mưu lược thì xem như chiến pháp theo tấn công).

Chuyển hóa EXP Chiến Pháp

 • Công Dụng:

           + EXP chiến pháp có thể dùng cường hóa chiến pháp (tăng cấp Chiến pháp), Tách chiến pháp (Nhận chiến pháp mới).

           + Sao tướng càng cao, EXP chiến pháp chuyển hóa càng nhiều.

           + Thẻ tướng đã học chiến pháp cần quên những chiến pháp đã học mới tiếp tục học chiến pháp.

 • Cách Chuyển Hóa: Tốn Xu, Ngọc có thể chuyển hóa Thẻ Tướng thành EXP chiến pháp.

          + Xu chuyển hóa: Cứ chuyển hóa 1 Thẻ Tướng thành EXP chiến pháp, cần tốn 30 Xu.

          + Ngọc chuyển hóa: Dùng Ngọc chuyển hóa, có thể nhận x2 EXP chiến pháp. Cứ chuyển hóa 1 Thẻ Tướng làm EXP chiến pháp, cần tốn 5 Ngọc.

 • Hoàn trả EXP Chiến Pháp: Chuyển hóa Thẻ Tướng đã cường hóa, khi chuyển hóa nhận thêm 80% EXP chiến pháp tốn khi cường hóa.

Cường Hóa Chiến Pháp

 • Tốn EXP chiến pháp, cường hóa chiến pháp võ tướng đã học, có thể tăng chiến pháp.
 • Hiệu quả chiến pháp có thể tăng theo cấp của chiến pháp, cấp chiến pháp tối đa là 10.

Mở Ô Chiến Pháp

 • Mỗi tướng đều có 3 ô chiến pháp. Ô chiến pháp 1 là mặc định là chiến pháp ban đầu của võ tướng. 2 ô còn lại là chiến pháp học sau này.
 • Ngoài ô chiến pháp ban đầu, 2 ô chiến pháp mặc định là chưa mở, cần đạt điều kiện tương ứng mới mở, sau khi mở mới có thể học chiến pháp.
 • Cấp tướng đạt Lv5, ô Chiến Pháp thứ 2 sẽ mở.
 • Sau khi tướng thức tỉnh sẽ mở ô Chiến Pháp thứ 3. Điều kiện thức tỉnh:

          + Tướng đạt Lv20.

          + Chiến pháp ban đầu đạt Lv10.

          + Tốn 2 Thẻ Tướng cùng cấp sao.

Học Chiến Pháp

 • Học Chiến Pháp mới ở các ô còn trống. Học càng nhiều chiến pháp mạnh, có thể tăng thực lực tướng và đội quân.
 • Mỗi chiến pháp đều có hạn chế lính, chỉ có tướng phù hợp quy định của chiến pháp mới có thể học chiến pháp đó.
 • Số lượng học:
  Số biểu thị ở hình chiến pháp ở góc phải dưới: Số đã học/Số được học.
  Số chiến pháp được học có hạn, số đã học không lớn hơn số được học.
 • Chỉ cần có đủ số được học, không cần tốn bất cứ gì.

Tách Chiến Pháp

 • Tách chiến pháp là cách duy nhất để nhận chiến pháp mới.
 • Cùng 1 chiến pháp chỉ nhận 1 lần, không được tách nhiều lần để nhận.
 • Chiến pháp mới nghiên cứu không thể học trực tiếp, phải tiếp tục nghiên cứu mới có thể học.
 • Tách chiến pháp từ Thẻ Tướng, đồng thời cần tốn Thẻ TướngEXP chiến pháp nhất định.

Nghiên cứu Chiến Pháp

 • Tách chiến pháp nhận được, cần tốn Thẻ Tướng chỉ định để tăng độ nghiên cứu 100% mới có thể học được.
 • Chiến pháp được tách ra thường dùng Thẻ Tướng cùng phe, cùng sao nghiên cứu có thể tăng 5% hay 10% độ nghiên cứu.
 • Những chiến pháp mạnh, có thể tốn “Thẻ Điểm Danh” (Như chiến pháp “Chiến Dũng” của Lữ Bố cần tốn 1 Hán-Lữ Bố) để tăng trực tiếp độ nghiên cứu lên 30%.