• vn
 • en
 • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đội Quân

Cẩm nang> Tính Năng


ĐỘI QUÂN

ROW

Trọng tâm chiến đấu là chiến đấu theo lượt với đơn vị là đội quân, đội quân là đơn vị chiến đấu cơ bản được cấu tạo bằng Thẻ Tướng, là đối tượng chủ yếu giúp người chơi có thể thao tác trong trò chơi.

Sau khi xây kiến trúc “Võ Đài” trong thành có thể thiết lập đội quân, trong 1 thành tối đa có thể thiết lập 5 đội quân.

Thiết lập Đội Quân

 • Đội quân mặc định có vị trí là Đại Doanh, vị trí Trung QuânTiền Phong cần xây Sảnh Thống Soái mới mở.
 • Một đội quân có thể thiết lập tối đa 3 Thẻ Tướng, lần lượt đảm nhiệm Đại Doanh, Trung Quân, Tiền Phong.
 • Đại Doanh: Tại vị trí đại doanh phải thiết lập tướng, đội quân mới có thể điều phái hoặc chiến đấu. Khi chiến đấu, nếu lính của tướng trong đại doanh là 0 tức chiến đấu thất bại.
 • Trung Quân: Là lực lượng chủ yếu của đội quân.
 • Tiền Phong: Tại thành xây kiến trúc Sảnh Thống Soái để thiết lập tiền phong.

COST Đội Quân

 • Mỗi đội quân đều có giới hạn tổng COST, tương ứng với COST của mỗi thẻ Tướng, khi lập đội quân, tổng điểm COST 3 thẻ Tướng trong đội (Đại doanh, Trung quân, Tiền Phong) không được lớn hơn giới hạn COST của đội quân.

Tốc Độ

 • Tốc độ sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển của đội quân ở bản đồ lớn.
 • Tốc độ đội quân quyết định bởi Tướng có tốc độ thấp nhất trong đội.

Lính

 • Lính đội quân tương đương với tổng lính của tướng trong đội.
 • Đội quân khi ở trong thành có thể chiêu binh để tăng lính.
 • Khi loại Tướng khỏi đội, tất cả Lính sẽ mất, nhưng hoàn trả 80% tài nguyên chiêu binh.

Đội Quân Công Thành

 • Đội quân công thành là đội tiến hành công thành mục tiêu, giảm độ bền của mục tiêu.
 • Điểm đội quân công thành tương đương với tổng điểm công thành tướng trong đội.

Đội Quân Tăng

 • Đội quân tăng có thể tăng thuộc tính của tướng trong đội quân, tăng gồm: Phe, danh hiệu, loại lính.
 • Phe: Sau khi xây kiến trúc “Tướng Đài” của phe tương ứng, thiếp lập đội quân có 2 tướng cùng phe trở lên có thể mở, cấp “Tướng Đài” phe tương ứng càng cao, hiệu quả tăng càng cao.
 • Danh hiệu: Trong đội thết lập tướng tổ hợp chỉ định có thể mở. Có thể nhấp Thẻ Bài Lớn trong giao diện Thông tin tướng để xem tổ hợp tướng tương ứng. Cùng một tổ hợp, sử dụng tướng có cấp sao cao, hiệu quả tăng càng cao.
 • Loại lính: Trong đội thiết lập 2 tướng thuộc loại lính giống nhau có thể mở.

Tầm Đánh

 • Tấn công thường chỉ có tấn công tướng trong cự ly tấn công. Nếu hai bên đều có thiết lập 3 tướng, đại doanh phe ta và phe địch cự ly là 5, trung quân phe ta và đại doanh phe địch có cự ly là 4.
 • Khi thiết lập đội quân chú ý tấn công tướng của vị trí đã đạt cự ly đủ lớn chưa, tránh để tướng rơi vào trường hợp cự ly tấn công vô hiệu.