Chuỗi sự kiện mừng ROW đạt mốc 10 máy chủ đầu tiên

--

Gói Quà Tri Ân

Sự kiện


  • Thời gian: Từ 00h00 đến 23h59 ngày 20/11/2016.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa Công tham gia ROW.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công lần đầu tiên trong ngày mua thành công gói Ngọc bất kì sẽ nhận được thưởng tương ứng.
Phần thưởng Nạp Lần Đầu
Tư Mã Huy (4 Sao)*1
Chính Lệnh*20
EXP Chiến Pháp*1.000
Xu*20.000

Ghi chú

  • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 1 ngày sau ngày 20/11.