กิจกรรมฉลองเปิดครบ 10 server แรก

--

กิจกรรมที่ 3: ของขวัญขอบคุณ

กิจกรรม


  • เวลากิจกรรม: วันที่ 20 พ.ย เวลา 0:00-23:59 น.
  • ผู้เล่น: เจ้าเมืองทุกท่าน.
  • รายละเอียด:  ผู้เล่นเติมเงินครั้งแรกภายในวันที่ 20 พ.ย ราคาไหนก็ได้ จะได้รับรางวัลดังนี้ (ไม่นับการเติมเงินก่อนหน้านี้).
รางวัลเติมเงินครั้งแรก
สุมาเต็กโช (4ดาว) 1ชิ้น
ป้ายคำสั่ง 20
Exp คัมภีร์ 1000
เหรียญ 20 000

หมายเหตุ

  • ได้รับรางวัลภายใน 1 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม.