Chuỗi sự kiện mừng ROW đạt mốc 10 máy chủ đầu tiên

--

Thu Phục Hiền Tài

Sự kiện


  • Thời gian: Từ 00h00 - 23h59 ngày 20/11/2016.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa Công tham gia ROW.
  • Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Chúa Công chiêu mộ được võ tướng Thục 3 sao bất kì và khác loại theo các điều kiện bên dưới sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn tương ứng.
  • Cách thức tham gia: Khai báo thông tin tham gia tại đây.
Điều kiệnPhần thưởng
6 Thẻ Tướng Thục 3 Sao bất kì và khác loại1 Võ Tướng Thục 4 Sao như ý
9 Thẻ Tướng Thục 3 Sao bất kì và khác loại1 Võ Tướng Thục 5 Sao như ý

Ghi chú

  • Chỉ có các Võ Tướng được chiêu mộ trong ngày 20/11 mới được xét cho sự kiện.
  • Thời gian nhận thông tin đến hết ngày 20/11.
  • Phần thưởng sẽ được trao trong vòng 1-3 ngày kể từ sau ngày 20/11.
  • Các Võ Tướng Thục trao thưởng chỉ bao gồm các Võ Tướng có thể chiêu mộ trong giao diện 'Chiêu Mộ' tính đến thời điểm ngày 20/11.
  • Những tướng thu thập đúng yêu cầu phải còn nguyên trong danh sách tướng, không chuyển exp chiến pháp hoặc tách lấy skill, cho đến khi BĐH xác nhận danh sách đạt điều kiện nhận giải
  • Phần thưởng sự kiện chỉ nhận đc 1 lần.