กิจกรรมฉลองเปิดครบ 10 server แรก

--

กิจกรรมที่ 1 รับสมัครแม่ทัพเก่งกาจ

กิจกรรม


  • เวลากิจกรรม: วันที่ 20 พ.ย เวลา 0:00-23:59 น.
  • ผู้เล่น: เจ้าเมืองทุกท่าน.
  • รายละเอียด: ผู้เล่นต้องรับสมัครแม่ทัพ จ๊กก๊ก 3 ดาว ไม่เหมือนกัน ภายในวันที่ 20 พ.ย แล้วจะได้รับรางวัล.
  • เงือนไข:  ผู้เล่นต้องคอมเม้นเลขที่ไอดี รายชื่อแม่ทัพจ๊กก๊ก3ดาวที่รับสมัครได้ในวันที่ 20 พ.ย พร้อมชื่อแม่ทัพจ๊กก๊กตัวโปรดที่ต้องการ.
เงื่อนไขรางวัล
การ์ดแม่ทัพ จ๊กก๊ก 3 ดาว ไม่เหมือนกัน 6 ชิ้นแม่ทัพ จ๊กก๊ก 4 ดาว ตัวโปรด 1 ชิ้น
การ์ดแม่ทัพ จ๊กก๊ก 3 ดาว ไม่เหมือนกัน 9 ชิ้นแม่ทัพ จ๊กก๊ก 5 ดาว ตัวโปรด 1 ชิ้น

หมายเหตุ:

  • แม่ทัพที่รับสมัครได้ในวันที่ 20 พ.ย ถือว่าถูกกติกาเท่านั้น.
  • เวลากิจกรรมภายในวันที่ 20 พ.ย เท่านั้น.
  • ได้รับรางวัลภายใน 1-3 วันทำการหลังจบกิจกรรม.
  • รางวัล แม่ทัพ จ๊กก๊ก เป็นแม่ทัพที่มีอยู่ในหน้า ""รับสมัคร"" นับถึงวันที่ 20 พ.ย เท่านั้น.