Chuỗi sự kiện mừng ROW đạt mốc 10 máy chủ đầu tiên

--

Tuần Lễ Vàng

Sự kiện


  • Thời gian: Từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2016.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa Công tham gia ROW từ S1 đến S10.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công đăng nhập 1 lần bất kỳ trong ngày sẽ nhận thưởng Ngọc tương ứng như bên dưới. Việc trao thưởng sẽ diễn ra vào 12h trưa mỗi ngày.
Ngày đăng nhậpPhần thưởng
Ngày 19/11Ngọc*100
Ngày 20/11Ngọc*100
Ngày 21/11Ngọc*100
Ngày 22/11Ngọc*200
Ngày 23/11Ngọc*200
Ngày 24/11Ngọc*200
Ngày 25/11Ngọc*400

Ghi chú

  • Ngọc sẽ được trao định kì mỗi ngày váo 12h từ 19/11 - 25/11/2016.