กิจกรรมฉลองเปิดครบ 10 server แรก

--

กิจกรรมที่ 2 : สัปดาห์ทอง

กิจกรรม


  • เวลากิจกรรม: 19 พ.ย - 25 พ.ย.
  • ผู้เล่น: เจ้าเมืองจากทุกเซิร์ฟเวอร์.
  • รายละเอียด: ในเวลากิจกรรม ผู้เล่นเข้าเกม 1 ครั้ง ต่อวัน เวลาไหนก็ได้ จะได้รับรางวัลดังนี้ แจกรางวัล 12:00 น. ของทุกวัน.
วันที่เข้าเกมรางวัล
19 พ.ยหยก 100
20 พ.ยหยก 100
21 พ.ยหยก 100
22 พ.ยหยก 200
23 พ.ยหยก 200
24 พ.ยหยก 200
25 พ.ยหยก 400

หมายเหตุ

  •  แจกรางวัล 12:00 ของทุกวัน ตั้งแต่ 19 พ.ย - 25 พ.ย.