Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Vượt Ải Diễn Võ

Sự kiện


  • Thời gian: Mở server - vĩnh viễn
  • Điều kiện: Tất cả Chúa công tham gia ROW
  • Nội dung: Các Chúa Công vượt Diễn Võ tự do các Ải thỏa yêu cầu sẽ nhận thưởng lớn.
Điều kiệnPhần thưởng
Vượt Ải 8Ngọc *500
Vượt Ải 10Vương Mỹ Nhân *1 + Ngọc *500

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.