Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Quà Nạp Lần Đầu

Sự kiện


  • Thời gian: Mở server - vĩnh viễn
  • Điều kiện: Tất cả Chúa công tham gia ROW
  • Nội dung: Các Chúa Công lần đầu tiên mua thành công bất kì gói Ngọc trong trò chơi sẽ đều kích hoạt sự kiện nạp lần đầu và nhận thưởng tương ứng.
Phần thưởng Nạp Lần Đầu
Hà Thái Hậu *1
Xu *10000
EXP Chiến Pháp *500

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.