Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Quỹ Thế Lực

Sự kiện


  • Thời gian: Mở server - vĩnh viễn
  • Điều kiện: Tất cả Thành chủ tham gia ROW
  • Nội dung: Trong 7 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, các Chúa công tích lũy nạp đạt 1.280 Ngọc có thể kích hoạt miễn phí Quỹ Thế Lực. Sau khi kích hoạt, Quỹ Thế Lực sẽ tồn tại vĩnh viễn, đồng thời mỗi khi đạt đủ Điểm Thế Lực, các Chúa công sẽ có thể nhận thưởng Ngọc tương ứng (lên đến 300% giá trị ban đầu).
Điều kiện
(Điểm Thế Lực Cá Nhân)
Phần thưởng
150 ĐiểmNgọc *768
250 ĐiểmNgọc *768
400 ĐiểmNgọc *768
550 ĐiểmNgọc *768
700 ĐiểmNgọc *768

Ghi chú

  • Quỹ Thế Lực sau khi kích hoạt sẽ tồn tại vĩnh viễn (đồng nghĩa các Thế Lực không nhất thiết phải đạt tất cả điều kiện về Điểm Thế Lực trong vòng 7 ngày đầu tiên mới có thể nhận tất cả phần thưởng).
  • Gói Thẻ Tháng sẽ không được tính trong hoạt động này.
  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.