Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

BXH Thế Lực

Sự kiện


  • Thời gian: Từ ngày 1 - ngày 5 kể từ khi mở máy chủ.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa công tham gia ROW
  • Nội dung: Sau 5 ngày kể từ khi mở server sẽ tổng kết Hạng Thế Lực và trao thưởng cho Top các Thế Lực. Chỉ các Thế Lực đạt trên 500 Điểm Thế Lực mới được xét thưởng.
Xếp HạngPhần thưởng
Hạng 1 - 100Ngọc *1000
Hạng 101 - 200Ngọc *500
Hạng 201 - 300Ngọc *200
Hạng Trên 300Ngọc *100

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.